DMCA-meddelanden och policy och förfaranden för borttagning

  Vi respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar oss att de webbplatser vi indexerar kommer att göra detsamma. Som en del av vår strävan att hjälpa till att skydda immateriella rättigheter, väljer denna webbplats ("WEBBPLATSEN") därför frivilligt att följa meddelande- och borttagningskraven i 17 U.S.C. § 512 i Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Enligt denna stadga kvalificerar vi oss som "tjänsteleverantörer". Specifikt fungerar WEBBPLATSEN som ett informationssökningsverktyg i enlighet med 17 U.S.C. § 512(d) i den meningen att den endast hänvisar eller länkar användare till innehåll som finns på tredje parts webbplatser som inte är under vår kontroll. Enligt DMCA har vi rätt att göra anspråk på visst skydd mot anspråk på upphovsrättsintrång, vanligtvis kallade "safe harbor"-klausuler. Därför har vi antagit följande meddelande och borttagningspolicy i samband med anspråk på intrång i upphovsrätten avseende innehåll som är länkat till WEBBPLATSENS.


  Anmälan om påstådd intrång


  Om du anser att ditt verk har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen ge vår utsedda upphovsrättsagent (identifierad nedan) följande information:


  (a) en elektronisk eller fysisk signatur från den person som är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren eller andra immateriella intressen;

  (b) beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket eller annan immateriell egendom som du hävdar har gjorts intrång;

  (c) beskrivning av var materialet du hävdar gör intrång finns på WEBBPLATSENS (helst inklusive specifika webbadresser som är kopplade till materialet);

  (d) din adress, telefonnummer och e-postadress;

  (e) ett uttalande från dig om att du i god tro tror att den omtvistade användningen inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen; och,

  (f) ett uttalande från dig, gjort under straff för mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrätts- eller immateriell egendomsägare eller auktoriserad att agera på upphovsrätts- eller immateriella rättigheters vägnar.


  Du kan skicka ditt meddelande om påstådd intrång till:


  [email protected]