Zasady i procedury dotyczące powiadamiania i usuwania zgodnie z ustawą DMCA

  Szanujemy własność intelektualną innych i oczekujemy, że indeksowane przez nas witryny będą działać tak samo. W ramach naszych wysiłków mających na celu ochronę praw własności intelektualnej, ta strona internetowa („WITRYNA”) dobrowolnie postanawia spełnić wymagania dotyczące powiadomienia i usunięcia z 17 U.S.C. § 512 ustawy Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Zgodnie z tym statusem nazywamy się „Usługodawcami”. W szczególności WITRYNA działa jako narzędzie do wyszukiwania informacji zgodnie z 17 USC § 512(d) w tym sensie, że odwołuje się lub wiąże użytkowników wyłącznie z treściami znajdującymi się w witrynach stron trzecich, które nie są pod naszą kontrolą. Zgodnie z ustawą DMCA jesteśmy uprawnieni do dochodzenia pewnych zabezpieczeń przed roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich, powszechnie nazywanych klauzulami „bezpiecznej przystani”. W związku z tym przyjęliśmy następujące powiadomienia i zasady usuwania w związku z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich związanych z treściami powiązanymi z WITRYNĄ.


  Powiadomienie o domniemanym naruszeniu


  Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, przekaż naszemu wyznaczonemu agentowi ds. praw autorskich (określonemu poniżej) następujące informacje:


  (a) elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innego interesu własności intelektualnej;

  (b) opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, która według Ciebie została naruszona;

  (c) opis miejsca, w którym materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa, znajduje się w WITRYNIE (najlepiej zawierający określone adresy URL powiązane z materiałem);

  (d) Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;

  (e) oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz,

  (f) oświadczenie złożone przez Ciebie pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​powyższe informacje zawarte w Twoim zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub masz upoważnienie do działania na rzecz właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.


  Możesz wysłać swoje zawiadomienie o domniemanym naruszeniu do:


  [email protected]