DMCA-kennisgeving en verwijderingsbeleid en procedures

  We respecteren het intellectuele eigendom van anderen en verwachten dat de sites die we indexeren hetzelfde zullen doen. Als onderdeel van onze inspanningen om intellectuele eigendomsrechten te helpen beschermen, kiest deze website (“SITE”) er daarom vrijwillig voor om te voldoen aan de kennisgevings- en verwijderingsvereisten van 17 U.S.C. § 512 van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). In overeenstemming met deze status noemen we onszelf “Service Providers”. In het bijzonder functioneert de SITE als een hulpmiddel voor het zoeken naar informatie in overeenstemming met 17 U.S.C. § 512(d) in die zin dat het alleen verwijst naar of gebruikers bindt aan inhoud die wordt gevonden op websites van derden die niet onder onze controle staan. Op grond van de DMCA hebben we het recht om bepaalde bescherming te claimen tegen claims van inbreuk op het auteursrecht, gewoonlijk "veilige haven"-clausules genoemd. Dienovereenkomstig hebben we het volgende kennisgevings- en verwijderingsbeleid aangenomen in verband met claims van inbreuk op het auteursrecht met betrekking tot inhoud die is gekoppeld aan de SITE.


  Kennisgeving van vermeende inbreuk


  Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, verstrekt u onze aangewezen auteursrechtagent (hieronder aangegeven) de volgende informatie:


  (a) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsbelang;

  (b) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

  (c) een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op de SITE bevindt (bij voorkeur inclusief specifieke URL's die aan het materiaal zijn gekoppeld);

  (d) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

  (e) een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en,

  (f) een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom bent of gemachtigd bent om op te treden tegen de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom.


  U kunt uw melding van vermeende inbreuk sturen naar:


  [email protected]