Πολιτική και διαδικασίες ειδοποίησης και κατάργησης DMCA

  Σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και αναμένουμε ότι οι ιστότοποι που ευρετηριάζουμε θα κάνουν το ίδιο. Ως μέρος των προσπαθειών μας να βοηθήσουμε στην προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτός ο ιστότοπος ("SITE") επιλέγει οικειοθελώς να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ειδοποίησης και κατάργησης της 17 U.S.C. § 512 του Νόμου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή ("DMCA"). Σύμφωνα με αυτό το καθεστώς, ονομαζόμαστε «Παρόχοι Υπηρεσιών». Συγκεκριμένα, ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ λειτουργεί ως εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών σύμφωνα με την 17 U.S.C. § 512(d) στο ότι αναφέρεται ή δεσμεύει τους χρήστες μόνο σε περιεχόμενο που βρίσκεται σε ιστότοπους τρίτων που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Σύμφωνα με το DMCA, δικαιούμαστε να διεκδικήσουμε ορισμένες προστασίες έναντι αξιώσεων παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, που συνήθως αναφέρονται ως ρήτρες "ασφαλούς λιμένα". Ως εκ τούτου, έχουμε υιοθετήσει την ακόλουθη πολιτική ειδοποίησης και αφαίρεσης σε σχέση με αξιώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με περιεχόμενο που συνδέεται με τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ.


  Γνωστοποίηση εικαζόμενης παράβασης


  Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρέχετε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων (που προσδιορίζεται παρακάτω) τις ακόλουθες πληροφορίες:


  (α) ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου συμφέροντος πνευματικής ιδιοκτησίας·

  (β) περιγραφή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί·

  (γ) μια περιγραφή του σημείου που το υλικό που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει βρίσκεται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ (κατά προτίμηση περιλαμβάνει συγκεκριμένες διευθύνσεις URL που σχετίζονται με το υλικό).

  (δ) τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας·

  (ε) μια δήλωσή σας ότι πιστεύετε καλή τη πίστη ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή τον νόμο· και,

  (στ) δήλωσή σας, που έγινε με την ποινή της ψευδορκίας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή εξουσιοδοτημένος να ενεργήσετε σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα ή τον κάτοχο πνευματικής ιδιοκτησίας.


  Μπορείτε να στείλετε την ειδοποίησή σας για εικαζόμενη παράβαση στη διεύθυνση:


  [email protected]