Zásady a postupy pro oznámení a odstranění podle zákona DMCA

  Respektujeme duševní vlastnictví ostatních a očekáváme, že stránky, které indexujeme, budou dělat totéž. V rámci našeho úsilí o ochranu práv duševního vlastnictví se proto tyto webové stránky (dále jen „STRÁNKY“) dobrovolně rozhodly splnit požadavky na upozornění a zastavení šíření podle 17 U.S.C. § 512 zákona Digital Millennium Copyright Act („DMCA“). V souladu s tímto statusem se nazýváme „Poskytovatelé služeb“. Konkrétně STRÁNKA funguje jako nástroj pro vyhledávání informací podle 17 U.S.C. § 512(d) v tom, že pouze odkazuje nebo váže uživatele k obsahu nacházejícímu se na webových stránkách třetích stran, které nejsou pod naší kontrolou. Podle zákona DMCA jsme oprávněni požadovat určitou ochranu proti nárokům na porušení autorských práv, běžně označované jako doložky o „bezpečném přístavu“. V souladu s tím jsme přijali následující zásady pro upozornění a odstranění v souvislosti s nároky na porušení autorských práv vztahujících se k obsahu odkazovanému na STRÁNKY.


  Oznámení o údajném porušení


  Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, poskytněte prosím našemu určenému zástupci pro autorská práva (označeného níže) následující informace:


  (a) elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv nebo jiných zájmů duševního vlastnictví;

  (b) popis díla chráněného autorským právem nebo jiného duševního vlastnictví, o kterém tvrdíte, že bylo porušeno;

  (c) popis, kde se materiál, o kterém tvrdíte, že porušuje autorská práva, nachází na STRÁNCE (pokud možno včetně konkrétních adres URL spojených s materiálem);

  (d) vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

  (e) vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a,

  (f) vaše prohlášení, učiněné pod trestem za křivou přísahu, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo duševního vlastnictví nebo jste oprávněni jednat podle vlastníka autorských práv nebo duševního vlastnictví.


  Své oznámení o údajném porušení můžete zaslat na adresu:


  [email protected]